All for Joomla All for Webmasters

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

СА-СА ја утврдува својата развојна филозофија заради обезбедување дека производите и услугите кои им ги испорачува на клиентите, во целост ги исполнат нивните искажани реални барања и истите бидат во согласност со важечките законски прописи и национални и меѓународни стандарди.

Насоченоста кон потребите на купувачите и задоволството на купувачите од извршената работа, се најважните вредности според кои СА-СА ја мери и одредува својата вкупна успешност.

Да би се постигнале, одржале и зајакнале тие вредности, трајно се обврзуваме:

  • Да вработуваме стручни и амбициозни луѓе кои ќе имаат можност и обврска постојано да се развиваат и усовршуваат
  • Да набавуваме најсовремена опрема, инфраструктура и окружување за пријатна работа
  • Да негуваме и развиваме партнерски односи со добавувачите
  • Да на купувачите им се нудат оптимални и целосни решенија
  • Да се реализираат решенија, кои во целост ги подржуваат барањата и потребите на купувачот
  • Соработка и отвореност кон сите заинтересирани страни
  • Да се применува и подобрува ефикасноста на системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 и да тежнее кон надминување на висината на тие барања
  • Да поставуваме амбициозни, мерливи и остварливи цели за квалитет
 canada goose jacke damen